Zarządzenia 2016r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4 Regulamin rekrutacji do PG w Brzeźnicy

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnicy z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do gimnazjum Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.811) zarządzam, co następuje: § 1 Ustalam...

Zarządzenie nr 2 Regulamin rektutacji do OP w Brzeźnicy

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnicy z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.811) zarządzam,...

Zarządzenie nr 3 Regulamin rekrutacji do PSP w Brzeźnicy

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnicy z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.811) zarządzam, co następuje: ...